مدیر شبکه

ادمین شبکه اجتماعی

ادمین شبکه اجتماعی کیست و چه مهارت هایی دارد؟

امروزه شبکه های اجتماعی در تمامی ابعاد زندگی انسان تاثیر به سزایی دارند. این تاثیر گذاری در همه عرصه ها رخ داده، تجارت و بیزینس هم تحت تاثیر رسانه های جمعی و شبکه اجتماعی قرار دارد. شبکه های اجتماعی بهترین واسطه برای سازمانهایی محسوب میگردد که تصمیم دارند استراتژی های بازاریابی و  تبلیغاتی خود را به صورت دقیق تری در میان جوامع پیاده سازی کنند. ... ادامه مطلب