امنیت زیر ساخت

امنیت شبکه

امنیت شبکه

یکی از مسایلی که در زمینه شبکه مطرح می باشد بحث امنیت است ، ما در مقاله به بررسی امنیت شبکه می پردازیم تعریف امنیت شبکه: استفاده از تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری جهت حفظ و سیانت از داده های و یکپارچگی شبکه در اصطلاح امنیت شبکه گفته می شود. امنیت شبکه به طور موثر به معنای انجام اقدامات لازم با هدف جلوگیری از آسیب پذیری سیستم و یا گسترش آن در شبکه است. ... ادامه مطلب