آنتی ویروس

انتی ویروس

انتی ویروس

ویروس برنامه های هستند که وارد سیستم شدند وکارهای غیر منتظره انجام می دهند،مثل تخریب فایل  و برنامه های کاربردی. تعریف انتی ویروس: به نرم افزاری گفته می شود که وظیفه پاکسازی و مانع ورود ویروس به سیستم را دارد. ... ادامه مطلب