سخت افزار و نرم افزار

هر وسیله الکترونیکی مثل کامپیوتر وموبایل اجزای آن به دو دسته سخت افزار و نر م افزار تقسیم می شود.ما در این مقاله به بررسی  سخت افزار و نرم افزار می پردازیم.

سخت افزار

تعریف سخت افزار:

به هرچیزی که قابل لمس باشد سخت افزار می گویند مثل موس ، کیس و مانیتور.

 تعریف نر م افزار:

هرچیز غیر قابل لمس رو نرم افزار می گویند مثل برنامه های کامپیوتری

سخت افزار مهم تر است یا نرم افزار ؟

سخت افزار و نر م افزار هر دو مهم هستند و وجود هر دو در هر سیستمی ضروری است  یعنی برای اجرای نرم افزار قطعا به سخت افزار نیاز داریم ونرم افزار هم باعث می شود کاربران راحت تر از سیستم استفاده کنند مثل ارسال ایمیل و ویرایش عکس یک نرم افزار می باشد.

کامپیوتر و لپ تاپ

دیدگاهتان را بنویسید